CGK Noordeloos

Zondag 26 november 2023

Morgendienst

Ps. 103:8,9
Ps. 98:1,2
Ps. 66:8 
Ps. 113:2,4,5 
Ps. 118:13
Ps. 145:2

Schriftlezing: Luk. 1:26-45
Tekst: vers 42-45

Thema: De lofzang van Elizabet
1. De aanleiding van haar lied
2. De inhoud van haar lied

Vragen (voor de kinderen)
1. Hoe is het voor Maria geweest om zwanger te worden terwijl ze nog niet getrouwd was?
2. Wat zou de reden kunnen zijn dat Maria naar haar oude nicht Elizabet gaat? 
3. Hoe weet Johannes vanuit de buik dat in Maria's buik de Heere Jezus aan het groeien is? Hoe weet Elizabet dat Johannes' sprong in de buik geen gewone beweging is? 
4. Waarom zegent/prijst Elizabet haar nicht Maria? 
5. Welke houding zien we bij Elizabet? Wat kunnen we daarvan leren? 
6. Hoe noemt Elizabet de baby in Maria's buik? Wat zegt dit over haar? 


Avonddienst

Ps. 9:1,2,18
Ps. 86:6
Ps. 103:1,2
Gz. 2:1,3,5 (LvM) 
Ps. 145:3

Schriftlezing: Luk. 1:46-56

Thema: Wat is ware lofprijzing? 6 kenmerken vanuit de lofzang van Maria


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2023. All Rights Reserved.