Vier keer per jaar vieren we in de gemeente het Heilig Avondmaal. Gemeenteleden die  belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en die niet onder kerkelijke tucht staan, zijn gerechtigd om hieraan deel te nemen.
Belijdende leden, die geen lid zijn van onze gemeente, kunnen alleen tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten als dat in hun eigen gemeente niet mogelijk is. Dergelijke verzoeken zullen per geval beoordeeld worden.

Voor de leden die weleens op zondag moeten werken, worden de betreffende data al vroeg meegedeeld.
Voor 2024 zijn deze data vastgesteld op de zondagen: 3 maart, 2 juni, 1 september en 1 december

Ook voor 2025 zijn de diensten waarop het H. Avondmaal gevierd zal worden al vastgesteld. Dat zal dan zijn op 9 maart, 1 juni, 7 september en 7 december. 
Uiteraard geldt voor alle data: Deo Volente: "Zo de Heere wil en wij leven".

Voor al uw persoonlijke vragen over de viering van het H. Avondmaal kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.