CGK Noordeloos

Dagelijks Woord

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Naar aanleiding van de vrijdagavond 14 januari afgekondigde overheidsmaatregelen is het volgende besloten: 
- Binnen de strikte regel van 1,5 meter afstand, waarbij we tussen de rijen steeds één bank
   overslaan, nodigen we steeds een derde deel van de gemeente uit.
- De gemeente is opgedeeld in drie groepen zoals hieronder is aangegeven.

De indeling van de gemeente wordt nu als volgt: 
Groep 1:  gemeenteleden waarvan de achternaam begint met de letters A t/m G

Groep 2 : gemeenteleden waarvan de achternaam begint met de letters H t/m L
Groep 3 : gemeenteleden waarvan de achternaam begint met de letters M t/m Z

Zondag 30 januari
Voor zondag 30 januari wordt ‘s morgens groep 3 en ’s avonds groep 1 uitgenodigd. 

Alleenstaanden
Zondagavond zijn ook alle alleenstaanden uit groep 2 hartelijk welkom. 

Basisregels
Wellicht ten overvloede herhalen we het volgende: Iedereen dient de basisregels echt heel zorgvuldig in acht te nemen. Dat betekent dat we bij gezondheidsklachten thuisblijven/ons laten testen, onze handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog, zorgvuldig anderhalve meter afstand bewaren en zorgen voor goede ventilatie. 

Anderhalve meter
Het blijft dus van belang om voldoende afstand te houden bij binnenkomst. En om bij het verlaten van de kerkzaal de aanwijzingen van de koster goed op te volgen. 
En we vragen u en jou opnieuw ook in de bank tussen gezinnen elkaar voldoende ruimte te geven met extra aandacht voor voldoende afstand tussen 70-plussers en kinderen.

Mondkapjes
We wijzen iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid om bij binnenkomst van en vertrek uit de kerk een mondkapje te dragen. Naast respect voor elkaar en ieders gezondheid, is het ook een voorschrift van onze overheid.

Zingen
Vanwege ons ventilatiesysteem en de onderlinge afstand, kunnen we ons inziens verantwoord gezamenlijk blijven zingen, zij het op een ingetogen manier.

Ten slotte
We zijn en blijven volledig afhankelijk van Gods genadige bewaring en zegen. Laten we de HEERE daar ook voortdurend om bidden. We zijn echter ook geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen en we roepen een ieder ook op dat te doen. Ook door onderling meeleven, naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

We wensen elkaar gezegende kerkdiensten toe.

De kerkenraad 


Meeluisteren én meekijken.
Als u niet naar de kerk kunt komen en thuis wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u niet naar de kerkdienst kunt komen en u wilt thuis meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Uw bijdrage aan collecten:

Collecte Bezinningsavond
tbv St. Ismael

 

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2022. All Rights Reserved.